Höglandsförbundet

Idé & grafiskt koncept

Höglandets kommunalförbund består av fyra avdelningar där Höglandets IT (HIT) är den personalmässigt största. HIT hade stora rekryteringsbehov men saknade stuns i den grafiska kommunikationen. Därför fick vi i uppdrag att modernisera hela organisationen rent grafiskt. Resultatet blev en grafisk plattform som håller ihop helheten men som ändå tillåter de olika avdelningarna att särprofilera sig mot sin unika målgrupp. Vi producerade även film, animationer och trycksaker till flera av avdelningarna inom Höglandsförbundet (som de heter sedan oktober 2017).

Vill du veta mer om projektet?

Magnus Östberg

magnus@fempunkter.se 0381-777 336

Alexandra Bjerhag

alexandra@fempunkter.se 0381-777 330

Vill du veta mer, eller vill ni göra något liknande?
Fyll i era kontaktuppgifter!