Fideli Omsorg

Grafisk profil

Fideli Omsorg är ett vård- och omsorgsbolag med verksamhet på flera orter på Småländska höglandet. Företaget vänder sig till personer som behöver stöd i livet och månar om att leverera god service för att deras ”kunder” ska kunna leva så självständigt som möjligt. Fem punkter fick uppdraget att ta fram en logotyp samt en grundläggande grafisk profil för bolaget under våren 2016. Logotypen är en ”fågel som får luft under vingarna” där konturen av ett F kan återfinnas. Färgerna är mjuka och personliga för att stämma överens med bolagets grundvärderingar.

Vill du veta mer om projektet?

Magnus Östberg

magnus@fempunkter.se 0381-777 336

Kristoffer Karlsson

kristoffer@fempunkter.se 0381-777 334


Vill du veta mer, eller vill ni göra något liknande?
Fyll i era kontaktuppgifter!