Eksjöbostäder

Kundtidning

Eksjöbostäder ger ut två nummer av sin kundtidning ”På tapeten” varje år och vi har haft förtroendet att producera tidningen under 2016 och 2017. När vi tog över produktionen gjorde vi ett kraftigt omtag, redesignade tidningen och skapade en luftigare och ljusare design så att innehållet kommer fram på ett bättre sätt. För att behålla kopplingen till de tidigare numren behöll vi mönstret (själva ”tapeten”) som en dekorativ fond på omslaget.

Vill du veta mer om projektet?

Magnus Östberg

magnus@fempunkter.se 070-551 90 40

Christer Gustafsson

christer@fempunkter.se 070-551 91 42


Vill du veta mer, eller vill ni göra något liknande?
Fyll i era kontaktuppgifter!